04

DEC

Boek: Het kind aan het stuur


Executieve functies zorgen voor sturing en controle van je gedrag zodat je een taak kunt uitvoeren en volbrengen. Kinderen die hier moeite mee hebben, ervaren vaak veel frustratie. De ouders en omgeving raken geïrriteerd en er wordt veel gemopperd op de kinderen. Het zijn problemen die we in dit boek gaan omzetten naar het aanleren van vaardigheden. 


  • Het ochtenritueel duurt bij Martijn (10 jaar) erg lang en verloopt rommelig....
  • Michiel (2,5 jaar) huilt snel als hem iets niet lukt....
  • Kees (6 jaar) kan zijn aandacht maar heel kort richten op iets waarmee hij bezig is...
  • Suze (12 jaar) heeft regelmatig problemen in de communicatie met haar vriendinnen. Suze zegt meteen hardop wat ze denkt....


Verschillende situaties van kinderen worden beschreven, uitgelegd en uitgewerkt. 

Na het lezen van dit boek:

  • herken je de verschillende executieve functies bij het kind
  • weet je hoe het kind zijn executieve functies heeft ontwikkeld en
  • weet je hoe je het kind kan helpen om zichzelf te leren regelen.

Producten

06

DEC

08

DEC

Basiskwartet Executieve functiesOndersteunende materialen voor de executieve functies